Lig Talimatı

 

             Federasyonumuzun 2006 yılı faaliyet programında yer alan  Amerikan Futbolu Ligi Karşılaşmaları ......................... tarihlerinde ............ ili ........................ stadında yapılacaktır.

 Katılma Şartları: 

 1.Müsabakalara aşağıda adları verilen kulüpler katılacaktır.

 2.İstek Spor Kulübü, Yıldız Teknik Üni.Spor Kulübü, İTÜ Sp.Kul.,İst.Amerikan        Futbolcuları Derneği Sp.Kul.,Boğaziçi Üni.Sp.Kul., Selçuk Üni.Sp.Kul., Mersin Yıldızlar Sp.Ku., Ege Üni.Sp.Kul., ODTÜ Sp.Kul.

 3.Lisanslar mecburi olup, lisansı olmayan sporcular müsabakalara katılamaz. Sporcuların 2006 yılına ait vizeleri alınmış olmalıdır.

 4.Takımlar en fazla 28 sporcudan oluşur. Her takım sporcu listelerini en geç .................. tarihine kadar bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kanalıyla Federasyona bildirecektir.(Federasyon fax numarası: 0.312.312.39.92) Bu tarihe kadar federasyona listelerini bildirmeyen takımlar müsabakalara katılamayacaklardır.

 5.Takımların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;

   a-Kulüpler müsabakaya gelirken Amerikan Futbolu ekipmanlarını yanlarında getireceklerdir.

   b-Kulüpler; sporcularının Amerikan Futbolu sporunun imajını zedeleyecek davranışlardan kaçınmaları hususunda duyarlı davranmalarını sağlayacaklardır.

 6.Yolluklar;Müsabakalara katılan bütün kulüplere yolluk ödenecektir.(Ev sahibi il kulüpleri hariç) Turnuvaya katılacak kulüplerin; 1 kafile başkanı ve Federasyonun açmış olduğu kurslardan antrenör belgesine sahip 1 antrenör ile en fazla 28 sporcusuna harcırah ödenecektir.

 7.Ev sahibi/ilçe il gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri ile müsabakalara katılacak  federasyon görevlileri ile deplasman takımların idareci ve sporcularına imkanları dahilinde ikamet edecekleri yerleri temin etmede yardımcı olacaklardır.

 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.