Tbsf Haber ve Duyurular


 Beyzbol antrenör Kursu

Federasyonumuz; 30 Mayıs - 01 Haziran 2008 tarihlerinde Antalya'da 1. Kademe Beyzbol Antrenör Kursu açacaktır.

Kurs Adresi : Hotel Terrace - Kumköy Mevkii P.K.83 Side/Manavgat

Açıklama:

Beyzbol Antrenör Kursu için belirtilen tarihlerde "Özel Eğitim Dersleri" verilecektir. Söz konusu kursa katılan 4 yıllık Beden Eğitimi Bölümü mezunları kurs bitiminde başarılı oldukları takdirde belge almaya hak kazanacaklar olup fakülte mezunu olmayanlar ya da son 2 yıl içerisinde her hangi bir antrenörlük belgesi almayanlar, "Temel Eğitim Dersleri" programını da almak zorundalar.

Kursiyerlerde Aranan Şartlar :

1-En az Lise ve dengi okul mezunu olmak.


2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,


3-Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecelik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,


4-En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,


5-7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. 

Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitenin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullarından mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

 

İstenen Belgeler:

 

1-Dilekçe (açık adresli)

2-4 Adet vesikalık Fotoğraf

3-Sağlık Raporu (Hükümet tabipliğinden ve Sağlık Ocağından ASLI)

4-Savcılık iyi hal evrakı ASLI

5-GSİ Müdürlüğünden cezalarının olmadığına dair yazı

6-Nüfus cüzdan sureti (resimli)

7-Milli sporcu olanlar Millilik belgesi getireceklerdir.(varsa)

8-Beyzbol branşında sporcu yaptığını belgelemek. (varsa)

9-Kursa katılacak olanlar aşağıda hesap bilgileri verilmiş olan hesaba 50.-YTL yatıracaklardır. Ya da kurs esnasında Federasyon yetkilisine teslim edebileceklerdir.

 

Beyzbol ve Softbol Federasyonu Başkanlığı

Halkbankası Ankara Merkez Şubesi

10260060 nolu hesaba 50.-YTL

 

 

20.05.2008