Tbsf Haber ve Duyurular


 Amerikan Futbolu 1.Kademe Antrenörlük Kursu

Katılımcılardan aşağıda belirtilen belgeler istenmektedir;

 • 4 Adet vesikalık fotoğraf.
 • Diploma sureti ( En az Lise ve dengi okul mezunu olmak )
 • Savcılık İyi Hal Kağıdı.
 • Sağlık Raporu ( Hükümet Tabipliklerinden veya Sağlık Ocaklarından alınacak )
 • Gençlik Spor İl Müdürlüğün? den cezası olmadığına dair yazı.
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • Kursa katılacak adaylar Halk Bankası Merkez Şubesi 10260060 numaralı hesaba 100 (yüz) Yeni Türk Lirası yatırıp dekontun bir örneğini belgelere ekleyeceklerdir .

? Dekontta Antrenör Eğitim Kursu Ücreti ibaresi belirtilecektir?

 

Dersler hafta içi Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda saat 18:00? da, Hafta sonu Bilkent Üniversitesinde olacaktır      ?Ders Programı ektedir?

 

Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet:

 • Kursa baş vuranlardan, Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor Eğitimi veren Yüksek Öğrenim Kurumlarından mezun olanlar, Temel Eğitim Derlerinden muaf tutulurlar.
 • Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi dışında bir branşın antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi antrenör kurslarına katılma şartlarına uymak koşulu ile Temel Eğitim Derslerinden Muaf tutulurlar.
 • Başka bir spor dalında üst kademede üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörler; genel şartları karşılamak koşulu ile,  beş yıl içinde daha alt kademedeki Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim derslerinden muaf tutulurlar.
 • I. Kademe antrenör kursuna başvuranlardan Beden Eğitimi ve Spor eğitimi veren Yüksek Öğretim Kurumlarının dışındaki alanlardan mezun olanlar, mezuniyetlerinden itibaren beş yıl içinde, başarılı olduklarını belgeledikleri derslerden muaf  tutulurlar.

 

Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet:

 

 • Federasyonumuzca verilmiş olan hakemlik belgesine sahip olanlar ? Oyun Kuralları ? dersinden muaf tutulurlar.

İstenen evrakların Kurs başlangıcında Federasyon görevlisine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 

Kurs Programı

07.10.2008