T A R İ H Ç E

     

  Merkez Danışma Kurulu’nun 16.05.2001 tarih ve MDK-112 sayılı
Kararı ile Kurulan Beyzbol Federasyonuna,  03.04.2002 tarih ve MDK-70
sayılı kararı gereğince; Softball Federasyonu eklenerek Federasyonun adı
Beyzbol ve Softbol Federasyonu olmuştur ve 06.04.2005 tarih ve MDK-
88 sayılı kararı gereğince Amerikan Futbolu ve Ragbi spor dalları da
Federasyonumuza bağlanmıştır.
   
  22.01.2006 tarih ve 26057 sayılı Resmi Gazete yayını ile özerk
statüye  kavuşmuştur.
   
  Federasyonumuzun Başkanları;
   
  Kamil KEHALE      2002 - 2004
  Tuncay BENDER  2005 - 2006
  Soner  YILMAZ    2006 - Devam Ediyor